Szczegółówe zasady nominacji!

a) Arcade - 1000 0pt i 1000 0pt n/m
b) Heavyweight - 5000 0pt
c) Economy - 5000 10pt i 5000 20pt
d) Mod HH - 5000 0pt, 5000 10pt, 5000 20pt, 5000 30pt

a1) 1000 0pt
1) Land - Ląd
2) Plain - Równina
3) Deposits - «lean» - Zasoby - «ubogo»
4) Start options - default - Opcje startowe default
5) Score game (2 hours) - czas gry ustawiony na 2h
6) Rest- default

a2) 1000 0pt n/m

1) Land - Ląd
2) Plain - Równina
3) Deposits - «lean» - Zasoby - «ubogo»
4) Start options – default - opcje startowe default
5) Construction of the market is allowed but use is prohibited - budowanie marketu dozwolone - korzystanie jest zabronione!
6) Score game (2 hours) - czas gry ustawiony na 2h
7) Rest- default

b) 5000 0pt

1) Land - Ląd
2) Plain - Równina
3) Deposits - «many» Zasoby - «bogato»
4) Start options – default - opcje startowe default
5) Score game (2 hours) - czas gry ustawiony na 2h
6) Rest- default

c1) 5000 10pt no art

1)Land - Ląd
2) Plain - Równina
3) Deposits - «many» - Zasoby - «bogato»
4) Start options - no art , tower , walls, balon def - Opcje startowe bez wież , armat , murów
5) Cannon, walls, tower, warship is not allowed - Armaty , artyleria , wieże , mury i palisady są niedozwolone
6) Rest- default

c2) 5000 10pt no diplo

1) Land - Ląd
2) Plain - Równina
3) Deposits - «many» - -Zasoby - «bogato»
4) Start options - no art , tower , walls, balon def - Opcje startowe bez wież , armat , murów
5) Cannon, walls, tower, warship is not allowed - Armaty , artyleria , wieże , mury i palisady są niedozwolone
6) Diplo is prohibited- Korzystanie z DC jest niedozwolone

c3) 5000 20pt no art

1)Land - Ląd
2) Plain - Równina
3) Deposits - «many» - Zasoby - «bogato»
4) Start options - no art , tower , walls, balon def - Opcje startowe bez wież , armat , murów
5) Cannon, walls, tower, warship is not allowed - Armaty , artyleria , wieże , mury i palisady są niedozwolone
6) Rest- default

c4) 5000 20pt no dc

1) Land - Ląd
2) Plain - Równina
3) Deposits - «many» - Zasoby «bogato»
4) Start options - default - Opcje startowe default
5) Capture - only artillery - Przejmowanie jedynie artylerii
6) No cannons, towers(inc. palisades), walls and warships / construction of sea ports and fish boats are allowed - armaty , mury ( łącznie z palisadą ) , wieże i statki wojenne są niedozwolone / porty i łodzie rybackie są dozwolone
7) Hills are not allowed, use of hills during and after pt is forbidden as well as war actions on the hill. - korzystanie z hillów , wzgórz jest niedozwolone podczas operacji wojennych
8) Score game (2 hours) - czas gry ustawiony na 2h

d1) Wszystkie zasady Mod'a HH
1) Tak jak w pozostałych nominacjach, opisanych powyżej.


Cossacks 1 Center™ and Forum Cossacks Center.
Copyright © 2010 www.c1c.pl. All Rights Reserved.